REGULAMIN

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu wakacyjnyPlan.pl.

 

I. Podstawowe pojęcia

 1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem wakacyjnyPlan.pl 
 2. Klient - osoba fizyczna która dodała obiekt noclegowy do bazy serwisu wakacyjnyPlan.pl
 3. Gość - osoba korzystająca z funkcji udostępnionych w serwisie wakacyjnyPlan.pl
 4. Strona Obiektu - strona internetowa wygenerowana w procesie dodania obiektu do bazy Serwisu posiadająca swój unikatowy adres internetowy

II. Działalność Serwisu

“Pomagamy turystom zrealizować wakacyjnyPlan dzięki wyjątkowej bazie noclegowej” poprzez:

 1. Gromadzenie informacji od swoich Klientów na temat ofert noclegowych, ich systematyzowanie i udostępnianie Gościom.
 2. Reklamowanie ofert Klientów na swoich grupach społecznościowych i blogu, oraz przy każdej innej publikacji i reklamie Serwisu.
 3. Udostępnienie usługi Pewny Nocleg gwarantującej klientowi dostęp do zarezerwowanego przez siebie obiektu noclegowego lub zwrot wpłaconej zaliczki, której działanie reguluje osobny regulamin dostępny w tym miejscu.

III. Klient

Prawa i obowiązki

 1. Ma możliwość dodania obiektu noclegowego wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://www.wakacyjnyplan.pl/dodaj.html i potwierdzenie adresu e-mail w czasie rejestracji. 
 2. Zgłasza ofertę noclegową do bazy wakacyjnyPlan dobrowolne i tym samym akceptuje niniejszy Regulamin
 3. Może dodać do serwisu dowolną ilość obiektów noclegowych z zachowaniem warunku, że każdy obiekt może być dodany tylko jeden raz (decyduje adres pocztowy)
 4. Zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie rejestracji (patrz pkt. 1)
 5. Nie jest zobowiązany do uiszczania jakichkolwiek opłat abonamentowych i płacenia prowizji od zawartych transakcji.
 6. Publikując na stronie swojego obiektu treści i grafikę potwierdza, że ma do nich wszelkie prawa.
 7. Wyraża zgodę na wykorzystanie przez Serwis publikowanych przez siebie treści i zdjęć do reklamy swojej oferty noclegowej i Serwisu
 8. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich ponosi prawną i materialną odpowiedzialność za publikowane materiały i treści udostępnione na swojej Stronie Obiektu
 9. Ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodność prezentowanej oferty z stanem faktycznym
 10. Na swojej Stronie Obiektu nie może umieszczać treści niezwiązanych z tematyką Serwisu i powielać wielokrotnie tych samych lub podobnych fotografii
 11. Ma nieograniczone prawo wykorzystania swojej Strony Obiektu w własnych działaniach marketingowych
 12. Bez ograniczeń może zmodyfikować i aktualizować treści prezentowane na swojej Stronie Obiektu, oraz aktualizować cennik świadczonych przez siebie usług
 13. Ma prawo wykupienia reklamy swojej Strony Obiektu na głównej stronie Serwisu
 14. Może w dowolnym momencie usunąć Stronę Obiektu z swojego konta przyciskiem "Usuń obiekt" i zakończyć korzystanie z usług Serwisu

 IV. Właściciel Serwisu *

 1. Dołoży wszelkich starań, aby promować usługi Serwisu i obiektów noclegowych swoich Klientów
 2. Gwarantuje bezpłatną bezterminową prezentację obiektów swoich Klientów z zachowaniem pełnej funkcjonalności wyszukiwarki ofert.
 3. Dopuszcza możliwość przesyłania Klientowi informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu na adres e-mail podany w czasie rejestracji, a w wyjątkowych sytuacjach nawiązanie kontaktu telefonicznego
 4. NIe będzie prowadził akcji marketingowych i udostępniał adresów kontaktowych swoich Klientów innym podmiotom
 5. Zastrzega sobie prawo do usunięcia strony obiektu w przypadku uznania jej za naruszającą regulamin.
 6. Może usunąć stronę obiektu, jeżeli przez ostatnie 12 miesięcy Klient nie zgłosił w „kalendarzu dostępności” gotowości przyjęcia gości przez podanie orientacyjnej ceny.
 7. Nie odpowiada za wszelkie niezgodności prezentowanych danych ze stanem rzeczywistym. W szczególności dotyczy to wyglądu, dostępności, cen, ilości miejsc w obiekcie oraz współrzędnych GPS.
 8. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ewentualną utratą danych w wyniku awarii lub złośliwego działania osób trzecich.
 9. Nie pośredniczy w procesie rezerwacji obiektów noclegowych.
 10. Nie pośredniczy w transakcjach finansowych, za wyjątkiem uruchomienia usługi Pewny Nocleg
 11. Nie pobiera prowizji od zawartych transakcji.
 12. Gwarantuje udostępnienie klientowi zarezerwowanego obiektu noclegowego lub zwrot wpłaconej zaliczki jedynie w przypadku skorzystania przez klienta z usługi  Pewny Nocleg

 V. Zabranie się

 1. Korzystania z formularzy kontaktowych do realizacji celów marketingowych.

 2. Kopiowania materiałów zawartych w Serwisie.

 3. Klientom publikowania, a Gościom przesyłania za pomocą formularzy kontaktowych treści naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, oraz materiałów i treści erotycznych w jakiejkolwiek formie.

VI. Reklama w Serwisie

 1. Wyłącznie Klient ma prawo wykupienia reklamy swojej Strony Obiektu w Serwisie wakacyjnyplan.pl zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 2. Po wniesieniu opłaty za reklamę, usługa reklamowa włącza się automatycznie i nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy.

 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji na niewłaściwe działanie usługi na adres właściciela Serwisu, a właściciel w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.

VII. Płatności w Serwisie

 1. Płatności w Serwisie dokonywane są za pośrednictwem i zgodnie z regulaminem bezpiecznego internetowego systemu płatności Przelewy24
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o zasadach pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, oraz prawach użytkownika serwisu.

 

* 4A Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-282), ul. gen. Władysława Sikorskiego 16/2, Tel.: (32) 79 79 199,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659834, NIP: 954-277-35-42, REGON 36638302600000.

schránka

Nie wskazano żadnych obiektów

Wyślij oferty