REGULAMIN

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu wakacyjnyPlan.pl.

 

I. Działalność Serwisu

 1. Polega na gromadzeniu informacji od swoich Klientów na temat ofert noclegowych, ich systematyzowaniu i udostępnianiu Gościom Serwisu, zgodnie z kryteriami wyszukiwania na stronie www.wakacyjnyplan.pl.

 2. Zgłaszanie oferty noclegowej do bazy ofert jest dobrowolne i bezpłatne.

 3. Dodanie obiektu może nastąpić tylko poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.wakacyjnyplan.pl i potwierdzeniu adresu e-mail w czasie rejestracji.

 4. Informacje Klientów o zgłoszonych obiektach noclegowych nie są weryfikowane pod względem merytorycznym przez Serwis.

 5. Nie pośredniczymy w procesie rezerwacji obiektów noclegowych.

 6. Nie pośredniczymy w transakcjach finansowych.

 7. Nie pobieramy prowizji od zawartych transakcji.

 8. Oferuje usługę Pewny Nocleg której działanie reguluje osobny regulamin dostępny w tym miejscu.

 

II. Właściciel Serwisu *

 1. Dołoży wszelkich starań, aby promować obiekty noclegowe swoich Klientów

 2. Gwarantuje bezpłatną bezterminową prezentację obiektów swoich Klientów z zachowaniem pełnej funkcjonalności wyszukiwarki ofert.

 3. Zastrzega sobie prawo do usunięcia strony obiektu w przypadku uznania jej za naruszającą regulamin.

 4. Może usunąć stronę obiektu, jeżeli przez ostatnie 12 miesięcy Klient nie zgłosił w „kalendarzu dostępności” gotowości przyjęcia gości przez podanie orientacyjnej ceny.

 5. Nie odpowiada za wszelkie niezgodności prezentowanych danych ze stanem rzeczywistym. W szczególności dotyczy to dostępności, cen, ilości miejsc w obiekcie oraz współrzędnych GPS.

 6. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ewentualną utratą danych w wyniku awarii lub złośliwego działania osób trzecich.

 7. Gwarantuje udostępnienie klientowi rezerwowanego obiektu noclegowego lub zwrot wpłaconej zaliczki jedynie w przypadku skorzystania przez klienta z usługi Pewny Nocleg.

 

III. Klient (osoba pełnoletnia, która zarejestrowała się oraz zamieściła ofertę noclegową poprzez formularz zgłoszeniowy)

 1. Zgłaszając obiekt w serwisie, oświadcza, że informacje, jakie zamieszcza są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty aktualny wizerunek obiektu.

 2. Bierze pełną odpowiedzialność, za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną ofertą, oraz za publikowane zdjęcia i treści.

 3. Nie może zamieszczać linków do podstron z ofertą zamieszczoną w innych serwisach turystycznych.

 4. Dokonując rejestracji w Serwisie, wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu na adres e-mail podany w czasie rejestracji.

 5. Nie może umieszczać treści niezwiązanych z tematyką Serwisu.

 6. Nie może wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii.

 7. Ma nieograniczony dostęp do swojej oferty, może ją aktualizować, modyfikować i uzupełniać bezpośrednio z swojego konta klienta.

 8. Może w dowolnym momencie usunąć ofertę z swojego konta przyciskiem "Usuń obiekt".

 9. Ma prawo do wykupienia reklamy w serwisie wakacyjnyplan.pl zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 10. Przesyłając formularz dodania obiektu oświadcza, że zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

IV. Zabranie się

 1. Korzystania z formularzy kontaktowych do realizacji celów marketingowych.

 2. Kopiowania materiałów zawartych w Serwisie.

 3. Klientom publikowania, a Gościom przesyłania za pomocą formularzy kontaktowych treści naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, oraz materiałów i treści erotycznych w jakiejkolwiek formie.

V. Reklama w Serwisie

 1. Każdy właściciel obiektu noclegowego ma prawo do wykupienia reklamy w Serwisie wakacyjnyplan.pl zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 2. Po wniesieniu opłaty za reklamę, usługa reklamowa włącza się automatycznie i nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy.

 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji na niewłaściwe działanie usługi na adres właściciela Serwisu, a właściciel w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.

VI. Płatności w Serwisie

 1. Płatności w Serwisie dokonywane są za pośrednictwem i zgodnie z regulaminem bezpiecznego internetowego systemu płatności Przelewy24
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacje o zasadach pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, oraz prawach użytkownika serwisu.

 

* 4A Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-282), ul. gen. Władysława Sikorskiego 16/2, Tel.: (32) 79 79 199,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659834, NIP: 954-277-35-42, REGON 36638302600000.

schowek

Nie wskazano żadnych obiektów

Wyślij oferty